Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.04.2013 № 107-р «Про затвердження Положення про департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації» з 01.06.2013 департамент соціального захисту населення облдержадміністрації визначено органом виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної сімейної політики та політику впровадження гендерної рівності в Миколаївській області.

Державна сімейна політика спрямована на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; зниження рівня торгівлі людьми в області з метою виведення України з ряду країн – постачальників та споживачів живого товару; тендерного інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Саме для цього в області діє Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Миколаївської області на 2011-2015 роки.

Її заходи спрямовані на:

 • ефективне вирішення негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї та найгостріших проблем демографічного розвитку;
 • досягнення цілей державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • визначення конкретних заходів, окреслення обов’язків та напрямів роботи з метою попередження торгівлі людьми;
 • здійснення соціальних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству.

Крім того, департамент здійснює координацію роботи трьох центрів: Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога», обласного центру соціально-психологічної допомоги. Саме ці центри здійснюють реальну роботу щодо поліпшення становища осіб, що постраждали внаслідок насильства в сім’ї, торгівлі людьми та наркотичної залежності.
У департаменті створено відділ по роботі з сім’єю, до повноважень якого належать такі питання:

 • попередження насильства в сім’ї;
 • протидія торгівлі людьми;
 • соціальний захист багатодітних сімей, робота з сім’ями;
 • опрацювання документів з питання присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
 • забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків ;
 • виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку.

Попередження насильства в сім'ї, протидія торгівлі людьми

1. Організація проведення семінарів, «круглих столів», конференцій, тренінгів та інших заходів з питань попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми. 
2. Співпраця з  відповідними підрозділами органів внутрішніх справ (проведення спільних нарад, участь у засіданнях дорадчих органів).
3. Надання методичної допомоги, консультацій з питань попередження 
насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми (розробка та виготовлення методичної літератури).
4. Організація   і  проведення  просвітницької  та  роз'яснювальної 
роботи  серед  громадськості  про  проблему  насильства в сім'ї та 
заходи,  які існують з попередження насильства в сім'ї, щодо протидії торгівлі людьми та методів, які використовують торгівці людьми. 
5. Організація проходження  корекційної  програми  особами,  які 
вчинили насильство в сім'ї.
6. Прийняття і  розгляд  заяв  та  повідомлень  про   вчинення 
насильства в сім'ї і реальну загрозу його вчинення.
7. Направлення жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї,  стосовно 
яких існує  реальна  загроза  його  вчинення,  до  спеціалізованих 
установ для жертв насильства в сім'ї.
8. Направлення жертв торгівлі людьми до спеціалізованих 
установ для жертв насильства в сім'ї.
9. Співпраця з громадськими організаціями, об'єднаннями громадян щодо попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми.

Соціальний захист багатодітних сімей, робота з сімями

1. Збір соціально-економічних та статистичних відомостей щодо багатодітних сімей в області.
2. Проведення семінарів, «круглих столів» з питань відповідального батьківства, особливостей виховання дитини в неповній сім’ї та ін.
3. Організація та проведення заходів щодо привернення уваги громадськості до становища та проблем, які існують в багатодітних сім’ях, щодо піднесення іміджу сім’ї – до Дня Матері, Дня захисту дітей, конкурс «Сімейне коло», сімейне свято «Дитину захищає родина» та ін..
4. Робота щодо видачі посвідчень батькам  та дітям з багатодітної сім’ї.
5. Здійснення контролю за належною видачею та  оформленням посвідчень.

Робота щодо опрацювання документів з питання присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

1. Ведення обліку жінок, які претендують на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», та жінок, яким присвоєно це почесне звання.   
2. Надання правової оцінки документів, які надаються кандидатами на отримання звання «Мати-героїня» (перевірка правильності оформлення нагородних листів, комплектності документів).
3. Складання реєстру для отримання одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Робота по утвердженню гендерної рівності

 • Організація і проведення семінарів, «круглих столів» та інших заходів з питань утвердження гендерної рівності.
 • Організація та проведення заходів щодо недопущення дискримінації за ознаками статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Співпраця з громадськими організаціями, об'єднаннями громадян, які займаються питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.


 Кількість жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» по містах та районах