ДСЗН Миколаївської ОДА

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціального захисту населення “Турбота” на період до 2023 року

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, – один із основних напрямів соціальної політики держави.

У сучасних економічних умовах вона набуває особливого значення. Головне спрямування соціальної політики - це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальної допомоги і послуг.

Комплексну програму соціального захисту населення “Турбота” на період до 2023 року розроблено відповідно до Законів України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ”Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, “Про соціальні послуги”, Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та згідно з іншими нормативно-правовими актами.

Програму розроблено на підставі пропозицій та зауважень структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших установ та підприємств, обласних громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТІ

Стосовно демографічної ситуації в Україні простежується стабільне збільшення чисельності людей похилого віку (особи, які досягли пенсійного та передпенсійного віку) у структурі населення.

В області проживає 28,5 тис. осіб, які мають статус ветерана війни, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, серед них 1,4 тис. осіб з інвалідністю внаслідок війни, 15,9 тис. осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Другої світової війни, антитерористичній операції на сході України.

Необхідно забезпечити соціальною і матеріальною допомогою учасників антитерористичної операції на сході України, які безпосередньо брали участь у бойових діях, внутрішньо переміщених осіб із районів проведення антитерористичній операції, їх на цей час в області проживає більше 6,5 тис. осіб.

Важливим напрямом соціальної політики держави залишається підтримка осіб з інвалідністю, яких на сьогодні налічується близько 60,0 тис. осіб.

Однією із найбільш вразливих верств населення є особи, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, та бездомні громадяни. Щороку з місць позбавлення волі до області прибуває близько 1,3 тис. осіб. Частина з них не має житла, роботи, отже, стає бездомними особами. Протягом 2016-2020 років соціальними службами області виявлено 5,4 тис. осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання.

Постійної уваги з боку органів влади потребують громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яких у Миколаївській області налічується 5,9 тис. осіб.

Однією із форм соціального захисту окремих категорій громадян є організація обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

На сьогодні у системі органів соціального захисту населення області соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам забезпечують 26 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них – 3 терцентри в об’єднаних територіальних громадах та 4 центри надання соціальних послуг ОТГ, які на місцях вирішують питання організації надання різних видів соціальних послуг потребуючим особам, з них 19 територіальних центрів та 4 центри знаходяться у сільській місцевості.

До структури територіальних центрів входить 113 відділень , у тому числі, у структурі територіальних центрів – 103 та 10 відділень у структурі центрів надання соціальних послуг сільських та селищних рад соціального обслуговування, зокрема: 34 відділення допомоги вдома, 20 відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, 25 відділень денного перебування, 28 відділень організації надання адресної грошової та натуральної допомоги, 4 відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, 1 відділення оздоровчо-реабілітаційних послуг, 1 відділення стаціонарного паліативного догляду.

За участю фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), працівників сільських та селищних рад, громадськості здійснюється проведення на територіях адміністративно-територіальних одиниць обстеження матеріально-побутових умов проживання різних категорій населення, виявлення осіб, які потребують різних видів соціальної допомоги та послуг; надання допомоги у зборі документів для призначення державної допомоги, субсидій, пільг та передачі пакета документів до районного управління; вирішення питань щодо організації соціального обслуговування; проведення широкої інформаційно - роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту населення.

Таким чином, на усіх рівнях (область, район, село) продовжує діяти вертикаль, яка забезпечує чітку, оперативну, конструктивну взаємодію основних підрозділів у сфері соціального захисту та виконання головного завдання, яке визначене Програмою: посилення адресності соціальної підтримки вразливих верств населення.

Щорічне обстеження громадян, яке проводять працівники, дає можливість виявити осіб, які потребують надання різних видів допомоги та послуг, приймати конкретні соціальні програми, більш точно прогнозувати кошти для призначення усіх видів допомоги.

Для одиноких осіб, які втратили здатність до самообслуговування, в області функціонують 2 пансіонати геріатричного профілю: Миколаївський геріатричний пансіонат та Вознесенський пансіонат. На сьогодні у цих закладах проживає 235 осіб похилого віку. Також в області функціонують 7 будинків–інтернатів психоневрологічного профілю та 1 будинок–інтернат для дітей–інвалідів. Будинки–інтернати є об’єктами обласної комунальної власності і утримуються за рахунок обласного бюджету.

Для вирішення нагальних потреб бездомних громадян та осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, в області функціонує обласний Центр обліку бездомних громадян та Миколаївський міський Центр реінтеграції бездомних громадян, в яких створено умови для тимчасового перебування зазначеної категорії громадян, проводиться робота щодо їх ресоціалізації.

Протягом останніх років рівень фінансування програм соціального захисту підвищується, але залишається низка проблем щодо забезпечення соціальних прав ветеранів війни, осіб з інвалідністю та інших громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Не задовольняє потребу рівень фінансового забезпечення державних програм безоплатного медичного обслуговування ветеранів війни, пільгового забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, санаторно-курортним лікуванням тощо.

Проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни, інших громадян похилого віку, осіб з інвалідністю потребує пошуку нових підходів у їх соціальному обслуговуванні, поліпшенні житлових умов, транспортному забезпеченні з урахуванням похилого віку та стану здоров’я.

Саме тому подальший розвиток обласної системи соціального захисту та медичного обслуговування слід розглядати як одне із першочергових завдань як місцевих органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування усіх рівнів.

Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку 2.

Розділ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація дій органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Пріоритетні напрями:

 • формування комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та інших громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки;
 • забезпечення соціальною і матеріальною допомогою вимушених переселенців зі східних областей України;
 • забезпечення соціальною і матеріальною допомогою осіб, які брали безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції на сході України, перебуваючи, безпосередньо, в районах її проведення, та членів їх сімей;
 • підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки;
 • забезпечення соціальною і матеріальною допомогою осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • розвиток волонтерського руху з метою надання соціальної допомоги і послуг громадянам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання заходів сприятиме:

 • вирішенню невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • забезпеченню соціальною і матеріальною допомогою вимушених переселенців зі східних областей України;
 • забезпечення соціальною і матеріальною допомогою осіб, які брали безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції на сході України, перебуваючи, безпосередньо, в районах її проведення, та членів їх сімей;
 • удосконаленню механізмів адресної підтримки незахищених верств населення з урахуванням матеріального стану та умов їх проживання;
 • посиленню адресності соціальної підтримки вразливих верств населення;
 • розвиткові благодійництва у сфері надання різних видів соціальної допомоги та послуг соціально вразливим верствам населення;
 • вирішенню проблем, пов’язаних з адаптацією осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та бездомних громадян, їх реінтеграцією в суспільстві.

Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку 2.

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Щорічно під час формування місцевих бюджетів, виходячи із фінансових можливостей, планується передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів Програми.

Для реалізації заходів Програми передбачається також залучення благодійних коштів і гуманітарної допомоги.

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація і контроль за виконанням заходів Програми здійснюватиметься департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

Департаменти, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади здійснюють аналіз стану реалізації Програми та подають його департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 10 грудня із зазначенням результатів виконання заходів Програми та витрат на їх реалізацію.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 25 грудня інформує постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму про стан виконання заходів Програми.

Статистика відвідувань

Користувачі
2
Статті
130
Перегляди статей
158728